Trekkingsrechten

Iedereen die via de OZB niet-woning opslag meebetaalt aan het Ondernemersfonds heeft trekkingsrechten. De individuele bijdrage aan het fonds is gerelateerd aan de vastgoedwaarde van het pand dat eigendom is en/of gebruikt wordt door de ondernemer, vereniging of cultureel-maatschappelijke instelling. De aanvraag moet namens een trekkingsgerechtigd collectief worden gedaan.

De stad is onderverdeeld in trekkingsgebieden. De trekkingsrechten worden toebedeeld per postcodegebied of sectoraal (zaadindustrie Westeinde-Haling).

In de Uitvoeringsovereenkomst met de gemeente is vastgelegd dat er jaarlijks een totaalbedrag van € 400.000,- beschikbaar wordt gesteld. Het bestuur heeft op grond van de gegenereerde opbrengsten naast haar eigen kosten, per gebied de volgende opbrengsten gebudgetteerd, naar rato van de OZB-opbrengsten.

Er bestaat een mogelijkheid om te sparen. Het geld dat overblijft aan het eind van het jaar mag worden meegenomen naar het volgende jaar. Zo kan er worden gespaard voor grote investeringen of evenementen.

Uiteraard kan er per trekkingsgebied niet meer worden aangevraagd dan dat er door het trekkingsgebied is opgebracht.

In overleg mogen trekkingsrechten ook worden uitgeruild.

Overzicht Trekkingsgebied