Project Enkhuizen 1572-2022

In 2022 werd in het hele land het jaar 1572 herdacht; het jaar dat wordt gezien als het begin van de ‘geboorte van Nederland’. Op landelijk, regionaal en lokaal niveau werden allerlei activiteiten georganiseerd die ons lieten ‘terugdenken’ aan deze historische gebeurtenis. Binnen de thema’s Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid keken we terug op wat er gebeurde en naar wat 450 jaar later nog steeds speelt. Voor Enkhuizen zelf was 1572 ook een belangrijk jaar, omdat ze zich op 21 mei 1572 bevrijdde van de Spaanse overheersers. Ieder jaar wordt dit nagespeeld met De Opstand ende Bevrijdingh. In 2022 werd daar extra aandacht aan besteed met een cultureel programma rondom de thema’s. Zo was er op 5 mei een gezamenlijke Vrijheidsmaaltijd en werden verschillende Exposities gehouden over 21 mei en Enkhuizen 1572-2022. Er werd een Dromkids Cultuurtour uitgezet, Toneelgroep De Drommedaris kwam met Enkhuizen in 4 tableaus en René van Stipriaan gaf een lezing over 1572. En dit was nog maar het topje van de ijsberg. Een gevarieerd programma met historisch Enkhuizen als decor, mede mogelijk gemaakt door de bijdrage uit het Ondernemersfonds.