PME

Parkmanagement Enkhuizen (PME) zorgt voor het beheer, onderhoud en de beveiliging van de openbare ruimten op de Enkhuizer bedrijventerreinen. Ze zet zich in voor het bevorderen van de veiligheid en bereikbaarheid op de bedrijventerreinen, het verbeteren van het ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen, het stimuleren van de verduurzaming op de bedrijventerreinen en het onderhouden van goede onderlinge verhoudingen tussen de ondernemers en de lokale overheden. De groenvoorziening, de openbare verlichting en het strooibeleid zijn allemaal zaken waar ze zich mee bezig houdt. Parkmanagement Enkhuizen wordt volledig gefinancierd door het Ondernemersfonds.

Afgelopen jaar is in opdracht van Enkhuizen Onderneemt een enquête afgenomen onder de ondernemers op Krabbersplaats en Schepenwijk over hun wensen en verwachtingen t.a.v. Parkmanagement. Hieruit kwam naar voren dat de ondernemers graag collectieve camerabeveiliging willen. Dit is een belangrijk actiepunt voor 2023. De kosten voor de enquête, de analyse en het advies zijn ook betaald met een bijdrage uit het Ondernemersfonds.