LTO Landbouwvisie

LTO Noord, afdeling West-Friesland heeft in 2012 haar visie ‘West-Friesland in 2020, visie op de agribusiness’ gepresenteerd. Hierin werd de ambitie van de Westfriese agribusiness om verder te groeien als internationaal concurrerende land- en tuinbouwregio duidelijk uitgesproken. In de loop der jaren is hier stevig aan gewerkt en is een intensieve samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen gerealiseerd. Nu is het tijd voor een herijking: de visie voor 2030. Hiervoor zal met een brede groep van vertegenwoordigers uit de verschillende agrarische sectoren, aanverwante bedrijvigheid en gebiedspartijen worden gekeken naar de uitdagingen, potenties en ambities voor de landbouw in de periode tot 2030. Het Ondernemersfonds ondersteunt het herijken van de visie. Zodat er straks nieuwe doelen worden gesteld die belangrijk zijn voor een verantwoorde, transparante en toekomstbestendige agrarische sector in 2030.