Over het ondernemersfonds

Ondernemersfonds Enkhuizen

Het Ondernemersfonds Enkhuizen is gebaseerd op het stads-brede Leids model, dat houdt in dat er bij ondernemers, verenigingen en cultureel maatschappelijke instellingen geld wordt geïnd waarbij de heffing is gerelateerd aan de waarde van het onroerend goed zijnde niet-woning. Er is dus geen relatie met omzet, reclame of iets dergelijks. De gemeente brengt deze opslag in rekening, die heft immers al de OZB op basis van de WOZ. De opslag betreft al het onroerend goed, niet-woningen zijnde en geldt voor zowel de eigenaar als de gebruiker. Van de opbrengst wordt, indien van toepassing, een klein deel voor de dekking van bezwaarprocedurekosten van de gemeente gebruikt en de rest van de opslag vloeit volledig in de kas van het Ondernemersfonds, die voor 100% ter beschikking staat van de ondernemers en een ieder die via de OZB op niet-woningen meebetaalt.

Het Ondernemersfonds is er voor de ondernemers in winkelstraten en winkelcentra, bedrijventerreinen, buitengebied, agrarische sector maar ook voor verenigingen en maatschappelijke instellingen als zorg, cultuur, onderwijs en sport.

Onze doelstelling

Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen heeft als doel de lokale economie en de leefbaarheid in de gemeente te versterken. Door een heffing op de OZB niet-woningen dragen alle ondernemingen, cultureel maatschappelijke instellingen en verenigingen evenredig bij aan het fonds.

Door financiering van gezamenlijke activiteiten en projecten is het Ondernemersfonds Enkhuizen een verbindende factor tussen de ondernemers, organisaties en sectoren.

Organisatie

BESTUUR

Herman Hoekstra

VOORZITTER

Hans-Peter Baars

SECRETARIS

Bianca Reus

PENNINGMEESTER

Piet Mathôt

BESTUURSLID

Arnoud HOtting

BESTUURSLID

Jorrien Schipper

BESTUURSLID

Maartje van Kraaij

BESTUURSLID

TOETSINGSCOMMISSIE

Wilma Peelen

VOORZITTER

Ellen Manshanden

COMMISSIELID

Vacature

COMMISSIELID

FONDSMANAGER

Judith Albers