AANVRAAG INDIENEN

Aanvragen kunnen uitsluitend door trekkingsgerechtigden worden ingediend, d.w.z. partijen die bijdragen aan de OZB niet-woning in Enkhuizen. De aanvraag moet worden ingediend via het onderstaande aanvraagformulier. Bij de aanvraag voegt u de volgende zaken toe:

  • Een financiële onderbouwing met een gespecificeerde begroting en offertes;
  • Een positief advies van de ondernemersvereniging in uw gebied ( dit geldt voor de trekkingsgebieden Bedrijfsterreinen, Stad Binnen, Stad Buiten, Buitengebied, Westeinde-Haling)

Het ingevulde aanvraagformulier en de stukken kunt u mailen naar: info@ondernemersfondsenkhuizen.nl

Let op: Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Na ontvangst van de complete aanvraag wordt deze procedureel getoetst door het SOE bestuur. De onafhankelijke toetsingscommissie beslist of de aanvraag kan worden toegekend.

Het is een vereiste dat de aanvrager het logo van het Ondernemersfonds plaats bij uitingen rondom het project. Het logo in de uiting moet worden vergezeld van de tekst: ‘Mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Enkhuizen’.

Download het aanvraagformulier en stappenplan: AanvraagformulierSOE (invulbaar) , Stappenplan

Download het logo van het Ondernemersfonds: PNG Bestand, PDF