ONDERNEMERSFONDS ENKHUIZEN

Beste ondernemers,

Het coronavirus zorgt voor uitzonderlijke omstandigheden. Iedereen zet alles op alles om zijn/ haar bedrijf zoveel mogelijk draaiende te houden. Niemand kan nu nog overzien waar de ontwikkelingen rond Corona toe zullen leiden.

Om in deze onzekere tijden gezamenlijke initiatieven die de lokale economie ten goede komen te ondersteunen stelt het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen per direct een ‘crisispot’ van € 30.000,- beschikbaar. Het Ondernemersfonds Enkhuizen maakt het mogelijk dat ondernemers en andere trekkingsgerechtigden gezamenlijk investeren in de lokale economie en samenleving. Het fonds wordt gevuld door een extra heffing op de OZB voor niet woningen. Iedereen die hieraan meebetaalt is trekkingsgerechtigd en mag gezamenlijk een beroep doen op deze ‘crisispot’.

Het eerste goede initiatief heeft zich al aangediend: winkeliersvereniging WSE heeft een aanvraag ingediend voor het ontwikkelen van een website waarop aanbiedingen te vinden zijn van Enkhuizer winkeliers. Daar waar de behandeling van een aanvraag door alle procedures normaal gesproken ruim een maand in beslag neemt zorgen het bestuur en de toetsingscommissie ervoor dat de aanvragen nu binnen 24 uur worden getoetst aan de criteria van het Ondernemersfonds.

Heeft u ook een goed idee voor een gezamenlijk initiatief? Neem dan contact op met fondsmanager Judith Albers via 06-46578602.