ONDERNEMERSFONDS ENKHUIZEN

Hoe ziet het ondernemersfonds in Enkhuizen eruit

Een ondernemersfonds volgens het stads-brede Leids model, int bij de ondernemers geld waarbij de heffing is gerelateerd aan de waarde van hun onroerend goed (dus geen relatie met omzet, reclame of iets dergelijks). En wat is er gemakkelijker dan de gemeente te vragen deze opslag in rekening te brengen, die heft immers al de OZB op basis van de WOZ. De opslag betreft al het onroerend goed, niet-woningen zijnde en geldt voor zowel de eigenaar als de gebruiker. Van de opbrengst wordt, indien van toepassing, een klein deel voor de dekking van bezwaarprocedurekosten van de gemeente gebruikt en de rest van de opslag vloeit volledig in de kas van het ondernemersfonds, die voor 100% ter beschikking staat van de ondernemers. De heffing is in Enkhuizen circa 17% van wat er in 2017 aan de gemeente aan OZB voor niet woningen werd betaald. Hierdoor ontstaat een fonds ter grootte van € 300.000 per jaar, dat vooralsnog voldoende groot is voor de wensen van ondernemers. Het fonds wordt beheerd door de ondernemers en is van alle ondernemers. Alle ondernemers, want elke ondernemer betaalt mee, ook de "free riders". Hierdoor ontstaat een brede gedragenheid.

Een ondernemersfonds is er voor de financiering van gezamenlijke activiteiten. En dat kunnen nieuwe, maar ook reeds bestaande activiteiten zijn.