ONDERNEMERSFONDS ENKHUIZEN

Hoe werkt het bij een ondernemersfonds

Belangrijk om te weten is, dat voor een eerste proefperiode van drie jaar (2018, 2019 en 2020) een convenant is gesloten tussen de Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen en de Gemeente Enkhuizen. Hierin zijn afspraken gemaakt over betalingen en verantwoording. Via een servicelevel agreement (SLA) wordt afgesproken wie wat doet. Belangrijk is het verschil vast te leggen tussen private en publieke zaken. Ook is het non-substitutiebeginsel van belang, want een ondernemersfonds is er voor de extra’s. De gemeente mag niet zaken laten liggen met de gedachte dat de ondernemers die zelf wel oplossen. Na de proefperiode zal door de gemeenteraad worden besloten om wel of niet door te gaan met het ondernemersfonds.