ONDERNEMERSFONDS ENKHUIZEN

Historie

De gemeenteraad wenst verbetering van de Enkhuizer stadsontwikkeling, maar niet alleen voor de binnenstad. Naast het aandachtsgebied van de binnenstadcoördinator, zijn er ook de overige stadsdelen.

Middels een door de voltallige gemeenteraad unaniem gedragen motie, is per 6 december 2016 het college van burgemeester en wethouders verzocht te bewerkstelligen, stimuleren en ondersteunen dat in Enkhuizen zo spoedig mogelijk een Ondernemersfonds naar Leids model operationeel wordt.

Dit heeft ertoe geleid dat de in de Ondernemersfederatie Enkhuizen (OFE) verenigde ondernemersverenigingen, samen met de Stichting Stadsmanagement Enkhuizen (SSE) een ondernemersfonds volgens Leids model hebben opgericht.