ONDERNEMERSFONDS ENKHUIZEN

Doel van een ondernemersfonds

Een ondernemersfonds leidt tot een aantrekkelijkere stad met schone en veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen, in ieders belang. Het versterkt de economische ontwikkeling en verbetert het vestigingsklimaat. De gemeente zorgt voor de basis dienstverlening en de ondernemers vullen hun eigen verantwoordelijkheden in. De sfeer, het organisatievermogen en de samenwerking neemt toe en dat leidt tot meer klanten en bedrijvigheid. De kwaliteit van de relatie tussen ondernemers en gemeente neemt toe alsmede het besef van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het geeft een structurele invulling van een duurzame lokale economie. Private activiteiten, gefinancierd door een publieke heffing en iedereen doet mee.

Het organisatievermogen neemt toe en de communicatie tussen ondernemers, non-profit sector en gemeente raakt versterkt.