samen investeren om te initiëren

Doelstelling van het Ondernemersfonds

Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen heeft als doel de lokale economie en de leefbaarheid in de gemeente te versterken. Door een heffing op de OZB niet-woningen dragen alle ondernemingen, cultureel maatschappelijke instellingen en verenigingen evenredig bij aan het fonds.
Door financiering van gezamenlijke activiteiten en projecten is het Ondernemersfonds Enkhuizen een verbindende factor tussen de ondernemers, organisaties en sectoren.

Voor wie is het?

Het ondernemersfonds is er voor:

N

Ondernemers

N

Culturele en maatschappelijke instellingen

N

Verenigingen

die via de heffing op de OZB
niet-woningen bijdragen aan het fonds.

Wat is het?

N

Een gemeentelijke heffing op de OZB niet-woningen

N

Iedereen die meebetaalt is trekkingsgerechtigd

Hoe werkt het?

N

Ontwikkel een plan in samenspraak met een trekkingsgerechtigd collectief

N

Een aanvraag moet een gezamenlijk belang dienen

N

Vul het aanvraagformulier in op de website

N

Het bestuur toetst de aanvraag procedureel, de onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt de aanvraag inhoudelijk

INFORMATIE

» Over SOE

» Voorwaarden aanvraag

» Veelgestelde vragen

CONTACTGEGEVENS

Ondernemersfonds Enkhuizen

Handvastwater 12

1601 PR Enkhuizen

06 465 786 02

info@ondernemersfondsenkhuizen.nl