ONDERNEMERSFONDS ENKHUIZEN

Programma’s

We gaan het hebben over de zaken waarvoor een ondernemersfonds wordt opgericht, het uiteindelijke doel van het ondernemersfonds. Want dat gaat over de te organiseren programma’s en de uitvoering daarvan. Dat zijn uiteindelijk de goede dingen waarvoor we het doen.

De in 2017 uitgevoerde programma's zijn:

- Ondersteuning Stadsmanagement

- Ondersteuning Parkmanagement Enkhuizen

- Keurmerk Veilig Ondernemen

- Actiepunten uit het Rabobank actieplan

- Ondersteuning Kerstmarkt binnenstad

- Ondersteuning ontwikkeling website OFE

- Ondersteuning microsite Toeristisch platform

- Huidige aanvragen in behandeling zijnde

En we verwachten dat er nog vele actieprogramma’s in ontwikkeling komen.